quinta-feira, maio 31, 2007

Fotos Maio 2007


Manjericão/ Basil

Tomilhos/ Thyme

Vegetais orientais/ Oriental greens

Lentilhas/ Lentils

Lentilhas/ Lentils

Sem comentários: